DOPRAVA A PLATBA

 

DOPRAVNÉ A BALNÉ 

Níže jsou stanoveny podmínky dodání zboží a způsob platby v souvislosti uzavřením kupní smlouvy na internetovém obchodu www.brands77.cz. Podmínky dodání zboží jakož i způsobu provedení platby vychází ze všeobecných obchodních podmínek pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.brands77.cz.

 

Platba

 

 

 

PPL                                               99kč

Dobírka                                         30kč

 

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

Zboží je kupujícímu zasíláno tzv. na dobírku, tedy k úhradě kupní ceny zboží dochází při převzetí zboží od dopravce. Kupní cenu je možno uhradit hotově nebo prostřednictvím platební karty.

 

Dodání zboží

Zboží bude kupujícímu dodáváno v pracovní dny v rámci území České republiky prostřednictvím obchodní společnosti PPL. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky. 

Zboží bude kupujícímu doručeno ve lhůtě do sedmi pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání. Zboží bude doručováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení či certifikáty jsou doručovány současně se zbožím.

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, porušuje tím svou povinnost vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP a je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění za každý den prodlení se splněním této povinnosti ve výši 10,- Kč. Prodávající je oprávněn, poté, co kupujícího e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje zboží.

 

Hledat: ""

0 ks
Košík: 0